Graad R

Graad R

Laerskool Hennopspark se kleurvolle kinders!

Hulle maak aanspraak op ál jou sintuie, kan onmoontlik net ongemerk by jou verbygaan. Dis hulle sprankelende lag, onbevange spel en ongekunstelde manier van menswees wat net daar-en-dan jou hart laat vermurwe. Vrolike, gelukkige kinders…

Ons verstaan dat kinders eers geborge en veilig moet voel, voordat hulle kan leer. Die nuutste neurologiese navorsing het bewys dat twee faktore die gedrag van eens sorgelose, blymoedige kinders kan verander: Trauma en formele onderrig.

Dis hier waar Graad R by die laerskool ‘n belangrike rol in die kind se ontwikkeling kan speel. Dis ‘n allerbelangrike oorbruggingsjaar. Kinders word in ‘n beskermde, veilige omgewing op die skoolterrein ingefaseer in ‘n nuwe omgewing en skoolstelsel.

Die wetenskaplikheid van die onderrig van die leerders moenie onderskat word nie. Opvoeders moet grondige kennis dra van die kurrikulum, maar ook van die kenmerke van ontwikkeling van hierdie ouderdom kind. ‘n Leerpiramide kan die normale ontwikkeling van die leerders grafies voorstel. Waneer die onderste boublokke ontbreek, word die leerkurwe van die leerder gestuit. Die personeel wat by die kinders betrokke is, moet hiervan kennis dra en probleme kan identifiseer, sodat optimale leer uiteindelik kan plaasvind. Graad R vorm die basis van alle leer. Daarom moet personeel ingelig wees en op hoogte bly van nuwe navorsing en verskeie leermetodes.

Roetine en dissipline wat konsekwent toegepas word, lei tot uiteindelike intrinsieke motivering. Dis hier waar ouers en onderwysers ‘n groot rol speel. Kinders moet met liefde en begrip gelei word om sosiaal aanvaarbaar en uit eie keuse verantwoordelik op te tree. So word selfvertoue gebou, oomblik vir oomblik.

Dis waaraan ons die hardste werk gedurende die jaar: Ons kinders moet hierdie sentrum verlaat met genoeg selfvertroue om die wêreld vierkantig in die oë te kan kyk. Hulle moet verstaan dat hulle uniek is en dat hulle gawes ‘n verskil kan maak, omdat hulle aanvaar word vir wie hulle is. Hiervoor is kennis en vaardighede nodig wat deur opgeleide personeel by die leerders tuisgebring moet word.

Leer deur speel en speel met verantwoordelikheid is die kern. Die kinders se moontlikhede moenie onderskat word nie en daarom is die inhoude vir ons kinders uitdagend, maar ook uitnodigend. Hulle moet uitsien na elke dag, omdat leer genotvol en interessant is.

Ons skool begin elke dag om 8:00, hoewel daar elke oggend vanaf 6:45 iemand op diens is in die wagklas. Vanaf 13:00 – 13:30 mag kinders afgehaal word. Verskeie naskole in die nabye omgewing kom haal heelwat leerders af en neem hulle veilig na die onderskeie sentrums. Die Graad R-sentrum maak gebruik van ‘n effektiewe sekuriteitstelsel ten opsigte van die afhaal van leerders.

Laerskool Hennopspark bied aan kinders ‘n verrykte kurrikulum met Rekenaars as ‘n bonus. Leerders het die voorreg om twee keer per week Liggaamsopvoeding en een keer per week Uitvoerende Kuns in die sentrum se eie saal te ontvang. Daarbenewens is daar ook heelwat buitekurrikulêre aktiwiteite wat vir u eie rekening op die skool se terrein aangebied word. Seisoenale skoolsporte word gratis afgerig, maar daar is ook die keuse van ‘n jaar se onderrig in van die skool se sportaktiwiteite teen betaling. Hier is aktiwiteite vir elkeen se smaak.

Die skool beskik ook oor die luuksheid van verskeie terapeute in die onmiddellike omgewing van die skool. Van hierdie terapeute besoek die leerders by die skool, of haal hulle af en u hoef bloot die tuisprogramme te doen.

Ons as personeel is ongelooflik dankbaar vir ‘n splinternuwe Graad R-sentrum waar ons ons passie kan uitleef: Ons strewe om elke individu wat ons skool betree op uitnemende manier en met liefde te begelei om hulle beste “self” te kan word.

Die Blougolf begin hier!

Meer oor Laerskool Hennopspark

Fasiliteite