Buite-Kurrikulêr

Buite-Kurrikulêr

Buiten die georganiseerde sport- en kultuuraktiwiteite wat by die skool aangebied word, word die volgende aktiwiteite deur fasiliteerders op ‘n privaatbasis aangebied. Afrigting sal dus onderhewig wees aan die betaling van fooie wat gehef word.

Meer oor Laerskool Hennopspark

Kernwaardes