Borge

Borge

Besigheidsforum

Laerskool Hennopspark het ‘n eie besigheidsforum:

“Sukses deur onderlinge ondersteuning”

Die forum het die volgende ten doel:

Die skep van ‘n geleentheid waarop ouers van die skool hul besighede/die waarin hulle in diens is, aan die skool en mede-Hennopspark-ouers kan bekendstel en bemark
Hierdie sluit alle besighede binne alle sektore in – maak nie saak hoe groot of klein die besigheid is nie.

Die skep van ‘n platform vir besigheidseienaars en werknemers om blootgestel te word en inligting in te win oor relevante onderwerpe binne hedendaagse besighede
Op elke een van ons beoogde funksies, sal ons ‘n kundige spreker nooi wat inligting sal deel aangaande tendense en moontlike geleenthede in die hedendaagse besigheid. Hierdie sluit onderwerpe in soos nuwe tegnologie, wetgewing, plaaslike ontwikkeling en menslike hulpbronbestuur.

Die saamstel van ‘n besigheidsindeks wat die geleentheid sal skep vir ouers om sake te doen en van dienste gebruik te maak van mede-Hennopspark-ouers
Ons almal moet gereeld gebruik maak van allerlei dienste en is nooit seker van betroubare diensverskaffers nie. Ons hoop dat ons hierdeur ‘n kultuur van onderlinge ondersteuning kan skep in die Laerskool Hennopspark gemeenskap. Hierdie indeks van besighede wat aan die forum behoort, kan op die skool se webtuiste verskyn om moeiteloos kontakbesonderhede te verkry.

Die stigting en vestiging van ‘n besigheidsondersteuningsnetwerk vir die skool op die been te bring
Ons almal ervaar dat die mees basiese funksies weens wetgewing ‘n doolhof van vereistes geword het. Die skool is dus verplig om van verskeie gespesialiseerde dienste gebruik te maak en ervaar ook ‘n gebrek aan toegang tot betroubare diensverskaffers. Dit kan oorbrug word met die toegang tot kundige lede van die forum vanuit verskeie dissiplines.

Indien u belangstel om hiervan deel te wees, kontak gerus vir Elana van Breda by die volgende adres: bf@laerskoolhennopspark.co.za

Kontak ons vir meer inligting.

Kontak Ons