Beleid

Beleid

Verskeie departementele beleide, asook ander beleide wat gebaseer is op die Skolewet, is altyd vir ouers ter insae in die administratiewe kantoor van die hoof.

Verskeie beleide van die skool is op die webblad ter insae, aangesien dit die belangrikste riglyne bevat ten opsigte van die beskerming van regte van die verskillende partye betrokke by die skool, asook ‘n klimaat van samewerking en vertroue skep. Die skool se kleredragbeleid is ook hierin vervat. Maatreëls wat toegepas moet word vir die beveiliging van ons skool en kinders kom ook hierin voor.


Dissiplinêre Beleid & GedragskodeDissiplinêre Beleid & Gedragskode


Prosedure vir Verkiesing van BlougolfraadProsedure vir Verkiesing van Blougolfraad

Meer oor Laerskool Hennopspark

Admin & Finansies